söndag 1 november 2009

Ur-Kraft


Detta är mitt inlämnade förslag till Magmapriset 2009 som just nu visas i Magma Nord´s utställning "MAGMAS MEST KREATIVA" på Galleri SKÅDA i Luleå. Temat för alla inlämnade förslag är ENERGI och jag har skapat verket utifrån tankar om Feng shui- "Läran om energiernas rörelse och de vägar den tar".

Konstverket är gjort i glas, en glasgjutning i gipsform och färgerna som ni ser är symbolen för de olika elementens energier; Trä, eld, metall, vatten, jord.
Så tänker jag mig; att den kvinna som får priset är en kvinna som har balans och jämvikt i sitt energiflöde.
Jag har skapat ett verk i glas monterat på betongfot som kan ses som en symbol, fast i form, skör men ändå fast förankrad i tillvaron.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: